Hayatınızda istatistiğe yer açmalısınız

Vikipedi'ye göre istatistik, belirli bir amaç için verilerin toplanması, sınıflandırılması, çözümlenmesi ve sonuçlarının yorumlanması esasına dayanıyor.

Bana göre istatistik bilimi hayatı anlamlandırmakta ve önceliklerimizi belirlemekte kritik bir öneme sahip. Bununla birlikte –sadece bizde değil dünyanın pek çok yerinde– istatistiğe ne yazık ki hakettiği değerin verilmediğine inanıyorum.

Bu inancımda yalnız da değilim: Aşağıya iliştirdiğim 3-dakikalık TED konuşmasına lütfen kulak verin. Konuşmada Amerikalı bir matematik profesörü, okullarda verilen matematik eğitiminin merkezinde aritmetik işlemlerini ve hesaplamaları içeren calculus'un olduğunu, oysa ki merkezinde istatistik olan bir matematik eğitiminin hayatın doğasında var olan onca muğlaklıklara, risklere, olasılıklara yakınlığı dolayısıyla çok daha büyük pratik fayda sağlayacağını anlatıyor.Biliyorsunuz ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) isminde bir kamu kurumumuz var. Bu kurum, başta ekonomi, toplumsal hayat, demografi, ve kültür olmak üzere pek çok alanda ülkemizle ilgili istatistiksel bilgileri derliyor, analiz ediyor ve düzenli olarak yayınlıyor.

Ekonomik ve sosyal konularla yakından ilgili bir araştırmacı olarak, pek çok konuda TÜİK'in yayınladığı istatistiksel veriden yoğun şekilde faydalanıyorum. Size de TÜİK'i tanımanızı, ilgi duyduğunuz alanlarda TÜİK'in yayınladığı istatistikleri takip etmenizi tavsiye ederim. Unutmadan, TÜİK'i web sitesine ek olarak Twitter ve Facebook da dahil olmak üzere sosyal medya üzerinden de kolayca takip edebilirsiniz.

Sizin hayatınızda istatistiğin bir yeri var mı? Size göre istatistik toplum tarafından nasıl daha etkin şekilde kullanılabilir? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder